ניוזלטר ינואר 2011  
תנאים ללמידה רבת עוצמה
מאת: ליאב גל און, מפתחת תוצרי למידה

אנו אומרים שתלמידים באים לבית הספר על מנת ללמוד ותפקידנו לגרום לכל שילמדו.
אנו דורשים מהתלמידים ללמוד תכנים מסוימים ומדווחים להורים או לקובעי המדיניות על מידת ההצלחה של התלמידים.
אנו מכירים דרכים בדוקות ומנוסת להחיש את הלמידה הבית-ספרית: מטלות קריאה, חזרות על חומר לימוד, כתיבת עבודה, פתרון בעיה, מבחן, התנסויות וכו'. גישות אלו נדרשות והוכחו כפועלות טוב למדי.
יחד עם זאת, חלק ניכר מהלמידה בחיי האדם, מתרחש באופנים אחרים:
פעוטות לומדים ללכת ולדבר באמצעות תהליך טבעי של ניסויי וטעייה. נוהגים לתאר אמנים ומוזיקאים כאנשים שלמדו מעצמם, אנשים פותרים בעיות וקונפליקטים או מגלים תגליות מדעיות, בלא שהונחו ע"י מורה.
ישנה סקרנות טבעית בקרב מחנכים ואנשי מדע, כאשר הם צופים בניגוד הקיים בין הנהלים המסורתיים של בית הספר לבין האופן שבו מתרחשת למידה בהקשרים אחרים.
דורות של אנשי חינוך, מחפשים דרכים לעשות שימוש טוב יותר בכושרי הלמידה הטבעיים של התלמידים וכיום, כשעומד לראשותנו מידע חדש ורב בתחומי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית וחקר המוח, יש ידע מוסמך יותר בנושא הלמידה מאשר בעבר.

ניתן לקבוע, בהתאם למגוון מחקרים קלאסיים עליהם מאמר זה מבוסס, מספר קביעות על הלמידה האנושית:

1. אנשים לומדים את מה שהוא משמעותי בעבורם באופן אישי:
החוקרים טוענים שהלמידה אפקטיבית ביותר כאשר היא: "פעילה, מכוונת למורה ורלוונטית מבחינה  אישית" (APA 1997). מכיוון ש"החיפוש אחר משמעות טבוע באדם" (Caine and Cain 1997), לומדים מתרכזים בעיקר במטלות הלמידה שהן משמעותיות עבורם מבחינה אישית. אלו המבקשים להשפיע על למידתם של אחרים, צריכים לנסות ליצור התאמה ככל האפשר למטרות ושאיפות הלומדים.

2. אנשים מיטיבים ללמוד כאשר הם מקבלים על עצמם מטרות מאתגרות אך בנות השגה:
"למידה אפקטיבית מתרחשת כאשר הלומדים חשים שהם ניצבים בפני אתגר לעמול לקראת מטרות גבוהות במידה הולמת" (APA 1997). תלמידים לומדים באורח אפקטיבי יותר כאשר המורים מפגינים ביטחון בכישוריהם ומספקים "פיגומים" המאפשרים להם לבצע היטב מטלות מורכבות.

3. הלמידה היא התפתחותית:
החינוך הוא אפקטיבי ביותר כאשר נלקחת בחשבון התפתחות דיפרנציאלית, הדרגתית.

4. אנשים שונים לומדים באופנים שונים:
כל מוח מאורגן באופן שונה ולכן אנשים שונים משתמשים בדרכים ויכולות שונות שחלקן נובעות מהבדלים ברקע הלשוני, התרבותי והחברתי של הלמודים,לא קיימת אינטילגנציה כללית אחת. ניתן לסייע ללמידת התלמידים ע"י כך שיסופקו דרכים שונות ללמידה.

5. אנשים בונים ידע חדש תוך הסתמכות על הידע העכשווי שלהם:
החוקרים מצאו שאנשים לומדים באמצעות "קישור של מידע חדש לידע קיים בדרכם בעלות משמעות" (APA 1997). כאשר הם בונים על מה שהם כבר יודעים, הלומד מחפש משמעות באמצעות יצירת תבניות.

6. חלק גדול מן הלמידה מתרחש באמצעות פעילות גומלין חברתית:
החוקרים רואים את הלמידה כחברתית מיסודה. המוח האנושי הוא מוח חברתי (Caine and Caine 1997) ולפיכך מרבית הלמידה כרוכה ביחסים עם אנשים אחרים.
מכיוון שהלמידה מושפעת מיחסי גומלין חברתיים ומיחסים בין אישיים, על המלמד להקדיש תשומת לב להקשר החברתי כגון עבודה בזוגות או צוותי למידה, יצירת קשרי גומלין בין המורה לתלמיד ויצירת דיונים ממשיים.

7. אנשים זקוקים למשוב כדי ללמוד:
אחד ההסברים לעוצמתה של פעילות הגומלין החברתית הוא בכך שהיא מספקת משוב ללומדים.
משוב- מידע מבחוץ באשר למידת הדיוק והרלוונטיות של מחשבותינו ופעולותינו- חיוני ביותר ללמידה.

8. למידה מוצלחת כרוכה בשימוש באסטרטגיות, שהן עצמן נלמדות:
אנשים יכולים לעיתים קרובות "ללמוד כיצד ללמוד" ע"י כך שיחלקו זה עם זה מטרות, יעדים והישגים, זהו היבט חיוני של ניהול עצמי ויש לסייע בפיתוח שליטה זו, לאמן אנשים לחשוב קדימה ולבצע מעקב אחרי ההתקדמות.

9. אקלים רגשי חיובי מחזק את הלמידה:
העדויות במחקרים מצביעות על כך ש"כושרנו לחשוב וללמוד באורח אפקטיבי קשור באורח הדוק למצב הפיזי והנפשי שלנו" (Scottich CCC,1996). מערכת היחסים בין רגשות ללמידה היא מורכבת. רגשות חזקים משפרים למעשה את הזיכרון, אולם ככלל, אנשים אינם מטיבים ללמוד בסביבה רווית דחק ולכן לשם טיפוח למידה יש לגרות רגשות חיוביים: סקרנות, התרגשות, צחוק, הנאה והערכה.

10. הלמידה מושפעת מן הסביבה הכוללת:
למידה מושפעת מגורמים סביבתיים, בעת קביעת מצע הלמידה יש להתייחס לגורמים כגון: פיזי, חברתי ופסיכולוגי.

מקורות:

Principles Learner-Centered Psychological(APA) - 1997
Teaching for EffectiveLearning (Scottish CCC) - 1996
Education on the Edge (Caine and Caine) - 1997
Powerful Learning (Ron Brant) - 1998