- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
::כיוונים חדשים לשנה הבאה
הדרך החדשה להערכת למידה מתוקשבת - Web Mining
 
 


הצורך להעריך תהליכי למידה ולמדוד את האפקטיביות שלהם, אינה חדשה כמובן- וקיימת כל הזמן. אחת מהחלטות המדינות
.של מנהלי הדרכה היא מה רמת ההשקעה בהערכת הלמידה בארגון. ההחלטה להשקיע בהערכת למידה היא לא קלה
מה אמור לבחור מנהל הדרכה בעל תקציב מוגבל. קיומה של הדרכה חדשה בארגון או הקצאת המשאבים להערכה
של הדרכה שכבר התרחשה? תהליכי הערכת הדרכה לא מקנים פירות מיידים של ביצוע כמו שמקנה העברת הדרכה חדשה
אך כמאמר הפרסומת הותיקה זהו תהליך ש"עולה כסף אך שווה זהב". ההבנה והתובנות שמעניקה הערכה של תהליכי
.למידה מסייעת מאוד להשתפר ולבנות תכניות הדרכה טובות יותר

אתגר ההערכה גדל כאשר מדובר בלמידה מתוקשבת. כיצד ניתן להעריך את הלמידה כאשר איש לא ראה את הלומד ולא
צפה בתהליכי הלמידה שלו? כאן מסתפקים רבים במבחן המסכם, ובסקרי שביעות רצון של הלומדים (רבים גם מסתפקים באלו
.(בלמידה פרונטאלית ובכך הם מרוויחים הרבה ברמה הנקודתית אך לא בטוח שמספיק על מנת לשפר את הקורס

עשוי להוות פתרון מצוין, וגם לא יקר בטווח הארוך, לחילוץ של תובנות נוספות והבנה מעמיקה יותר web mining -עולם ה
יוכל בעתיד לראשונה לספק מידע מדעי לגבי e-learning של web mining של תהליכי למידה מתוקשבת. למעשה
.תהליכי הלמידה הללו- באופן שלא הכרנו בעבר

?web mining -מהו ה
.(כריית נתונים) data mining -הוא למעשה האח הקטן של ה web mining -ה
נפוץ מאוד בעולם המסחרי כיום לניתוח אובייקטיבי של התנהגויות המתועדות במערכת מחשב data mining -עולם ה
ומאפשר להיות כלי תומך מרכזי להחלטות עסקיות. מדובר למעשה בחילוץ של מידע רדום היושב בבסיסי נתונים- אשר מאורגן
לפי כללים ודפוסים באופן שמספק ידע חדש מתוך מחסני הנתונים. כך לדוגמא, חברה המפרסמת מוצר שלה בטלביזיה ומפנה
?על מנת לזהות מי הם האנשים שפנו בעקבות הפרסומת data mining -למספר טלפוני לרכישה או קבלת פרטים נוספים, נעזרת ב
מהם המכנים המשותפים שלהם? כתוצאה מכך יכולה החברה לשפר את הפרסומת, לחדד מסרים בה, או להתאים אותה יותר
לפי הקהלים שמתקשרים בעקבות הפרסומת על מנת לרכוש את המוצר. כל זאת באיתור דפוסים של הפונים- גיל, מעמד
.סוציו-אקונומי, צרכים, תחומי עניין ועוד

יכול לשמש ככלי תומך החלטות, כלי המייצר מוצרים, כלי החוזה התנהגויות עתידיות data mining כך, חקר והערכה באמצעות
או מסביר התנהגויות שכבר התרחשו. כל זאת, בתנאי כמובן, ההתנהגויות הללו תועדו באמצעות מערכות מחשב- ושהיה מי שמצא
.את הדרך ללכוד את הדפוסים הללו באמצעות מתודות מעולם כריית הנתונים

?ואיך כל זה קשור ללמידה מתוקשבת
- גם למידה מתוקשבת, כמו (להבדיל) רכישת מוצר בטלפון בעקבות הפניה מפרסומת- הם אירועים אינטראקטיביים מתועדים
אשר מתבצעים על ידי כמות גדולה של אנשים- היוצרים דפוסי התנהגות שחוזרים על עצמם (סביר להניח שמתקבצים
כמה דפוסי התנהגות של בעלי סגנונות התנהגות שונים) - ומדפוסים אלו אפשר ללמוד הרבה. אין ספק שלכידת דפוסי למידה
או התנהגות בלמידה סבוכים יותר מאשר לכידה של דפוסי קניה- אך בשני המקרים טכנולוגית כרית הנתונים יכולה לאפשר הגעה
.למסקנות מובהקות מעבר למדגמים, שאלונים או סקרים

?מהו המידע הנאגר במחסני הנתונים
בכל מה שנוגע ללמידה מתוקשבת- המידע הנאגר הוא בעצם כל אינטראקציה שביצע הלומד אל מול האינטרנט. הנה עוד סיבה
.טובה לחשיבותה של אינטראקציה בלמידה מתוקשבת
?אם נסתכל על לומד שנכנס לסביבת למידה מתוקשבת והחל ללמוד- מה נוכל לחלץ מכך
הלא הוא התיעוד, או אם תרצו יומן המסע, של הלומד בסביבת הלימוד המתוקשבת- מספק לנו web log - למעשה ה
- (web log -את פרטי הלומד, אופי האינטראקציה שביצע (במילים אחרות- כל קליק וקליק יכולים להיות מתועדים ב
.הפריטים אליהם ניגש/גלש, והזמנים והמשכים של הלמידה שלו בין כל אינטראקציה לכל אינטראקציה

?מה אופי החוקים והדפוסים אותם ניתן לחלץ
הנתונים הבסיסים ביותר שרבים מאיתנו כבר מורגלים אליהם כיום הם מימד סטטיסטי של כמות כניסות, כמות הורדות, כמות
.נכשלים במבחנים וכד'. אלו הם נתונים סטטיים על נקודה מסוימת. ה"דור הבא" של הנתונים מחפש הקשרים בין נקודה לנקודה
האם יש מכנה משותף בין העמודים בהם למדת (או שמא העמודים עליהם דילגת) לציון במבדק. האם יש אבחנה בין הלומד
המסודר והעקבי ללומד המקפץ מנושא לנושא? מה קורה ללומד המתקשה בלמידה וכיצד ניתן לאתר זאת מתוך דפוסי ההתנהגות שלו
בסביבת הלמידה? מה עושה לומד כאשר הוא מתקשה בנקודה מסוימת? מהן ההעדפות של הלומד? טקסט? קול? מדיה? להיכן הוא
ניגש ועל מה הוא מוותר? הכין הוא מתעכב ועל מה הוא עובר במהירות- וכיצד כל אלו משפיעים בסופו של דבר על התוצאה הסופית
.של הלמידה שלו

לאחר איתור דפוסים מרכזיים אצל הלומדים - ניתן לבחון האם שינוי בלומדה/בסביבת הלמידה משנה התנהגויות מסוימות
ולא פחות מעניין- האם ניתן לחזות מראש את רמת הידע שיגיע אליו לומד מסוים, רק מתוך התבוננות בסגנון הלמידה שלו
?שלו web log -כפי שתועד ב

.בהקשר ללמידה המתוקשבת הוא לפיכך פתח חדש, מרתק במיוחד להערכת תהליכי למידה web mining -עולם ה
כמו בכל מה שמאפיין את העולם המתוקשב ואת הלמידה המתוקשבת- הוא ידרוש עוד התבשלות והתבגרות- אך גם הוא
.יאופיין במאמץ תכנון חד פעמי ובהרבה פירות לאחר מכן